Om Clonable

Clonable - ditt verktyg för kloning och lokalisering av webbplatser och webbutiker.

E-post
info[@]clonable.net
Telefonnummer
+31 492 77 52 69
Adress

Business Center Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Ändra bilder

Så här gör du: Ändra bilder

Ordnas i några få steg

Du kanske använder bilder på din webbplats som är inriktade på det land som webbplatsen är avsedd för. Anta att du till exempel har en bild med väderkvarnar för din nederländska webbplats. Då kanske du vill ha en mer passande bild för din översatta webbplats. Detta är också lätt att justera med Clonable.

För detta behöver du filnamnet på den befintliga bilden. På Clonable lägger du in detta i den vänstra kolumnen, den ursprungliga kolumnen. I den högra kolumnen, ersättningskolumnen, anger du filnamnet för ersättningsbilden. På så sätt vet Clonable vilken bild som ska ersättas och vilken ersättningsbild som ska användas.

Du kan också ändra bilderna genom att inspektera bilden på webbplatsen med höger musknapp. Du kommer då att se en bit kod som hör till bilden. Du kan kopiera och klistra in detta i den ursprungliga kolumnen och sedan ersätta koden i ersättningskolumnen med en annan kod. Den här delen av koden innehåller vanligtvis en URL-länk, eftersom bilden har laddats upp i WordPress eller Magento, till exempel.