Om Clonable

Clonable - ditt verktyg för kloning och lokalisering av webbplatser och webbutiker.

E-post
info[@]clonable.net
Telefonnummer
+31 492 77 52 69
Adress

Business Center Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Allmänna villkor

Clonable ("Clonable" och/eller "vi") tillhandahåller dig en plattform som är strikt underställd följande villkor, som inte är förhandlingsbara och som kan ändras efter meddelande till dig efter eget gottfinnande av Clonable, med förbehåll för bestämmelserna i villkoren nedan.

Genom att acceptera och samtycka till villkoren i detta plattformsavtal ("Avtalet") genom att (a) välja "Jag samtycker" till dessa villkor, (b) slutföra registreringsprocessen (c) använda plattformen på något sätt, t.ex. genom att ladda ner eller ladda upp innehåll eller använda de tjänster som tillhandahålls av Clonable och/eller tredje part via plattformen, blir du kund hos Clonable och accepterar följande villkor och ingår ett juridiskt och bindande avtal med Clonable.

I detta avtal ska alla hänvisningar till dig och/eller din och/eller användaren och/eller kunden avse den part som ingår detta avtal med Clonable.

Översikt
Clonable tillhandahåller vissa tjänster på eller via vår webbplats, www.Clonable.net (och andra, eventuellt översatta domännamn, t.ex. www.Clonable.se etc., ("plattformen"). Plattformen tillhandahåller en översättningstjänst för flera ändamål som gör det möjligt för dig att omvandla din lokala webbplats till en flerspråkig och/eller flerspråkig webbplats ("Clonable-tjänsten"). Avtalet gäller för tjänsten Clonable. Allt innehåll och alla tjänster som görs tillgängliga via plattformen och som inte har gjorts tillgängliga vid datumet "Senast reviderad den" nedan kommer automatiskt att betraktas som en del av tjänsten Clonable när de först görs tillgängliga via plattformen.

Godkännande av villkoren/antagning
Du får inte använda plattformen om du inte godkänner villkoren i avtalet.

Dessutom får du inte använda plattformen om (i) du är förbjuden att använda plattformen enligt lokala lagar och förordningar, eller (ii) du inte är fullt kapabel och auktoriserad att ingå ett bindande avtal med Clonable.

Genom att använda plattformen intygar och garanterar du att du har rätt, befogenhet och kapacitet att ingå detta avtal och att följa alla dess villkor.

Integritetspolicy
Clonable s skydd av information och insamling av information återspeglas i Clonable s sekretesspolicy(klicka här för sekretesspolicyn). Du samtycker till att Clonable använder din information i enlighet med sekretesspolicyn.

Registrering
Ett villkor för din användning av tjänsten Clonable och plattformen är att du är den lagliga ägaren av den webbplats för vilken du använder plattformen, tjänsten Clonable. Det är också ett villkor att du är ägare till all immateriell egendom som är relaterad till den (eller en laglig representant för webbplatsens ägare).

Du måste registrera dig på Clonable för att kunna använda tjänsten och plattformen Clonable. För att registrera dig på Clonable måste du ange en giltig e-postadress (som kommer att användas som en unik identifierare för ditt konto), ditt namn och ett lösenord.

Du är ansvarig för att ditt lösenord och konto är konfidentiellt och du samtycker till att inte överföra, låna ut eller på annat sätt överföra din e-postadress eller ditt lösenord till någon tredje part i syfte att använda eller få tillgång till tjänsten och plattformen Clonable.

Du är också ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du kan när som helst ändra ditt lösenord eller annan kontoinformation genom att följa instruktionerna på din profilsida.

Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser som rör ditt konto eller tjänsten Clonable, och att se till att du "loggar ut" / stänger ditt konto (om tillämpligt) i slutet av varje session.

När du använder tjänsten och plattformen Clonable samtycker du till att: (i) tillhandahålla viss aktuell, fullständig och korrekt information om dig när plattformen begär det, och (ii) underhålla och uppdatera sådan information som krävs för att hålla den aktuell, fullständig och korrekt. Om någon information som du lämnat under din första registrering är felaktig förbehåller sig Clonable rätten att omedelbart avsluta ditt konto och din rätt att använda tjänsten och plattformen Clonable.

Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår på grund av att du inte uppfyller någon av ovanstående skyldigheter.

Betalning
De olika avgiftsstrukturerna och de avgifter som ska betalas för tjänsten Clonable anges på plattformen ("Avgifter") eller i ett separat avtal för dig som kund. Tjänsterna på Clonable kommer att utföras av Clonable efter att Clonable har godkänt online-registreringen och full betalning av relevanta avgifter för tjänsten Clonable enligt vad som anges på plattformen eller i det särskilda kontraktet som ingåtts med dig som kund.

I händelse av utebliven betalning av en avgift som du är skyldig genom bland annat återföring, bedrägeri, nekat kreditkort eller av någon annan anledning har Clonable rätt att omedelbart avbryta eller avsluta din tillgång till plattformen och Clonable-tjänsterna, utan att det påverkar rätten att återkräva alla belopp som du är skyldig eller någon annan rätt eller åtgärd som Clonable har tillgång till.

Clonable förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra sin betalningspolicy och de avgifter som tas ut för Clonable-tjänster, och sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Alla avgifter och andra kostnader ska betalas i den valuta som anges på plattformen. Om ingen valuta anges, anges alla avgifter i euro och är exklusive alla tillämpliga skatter i relevant jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till moms, i förekommande fall).

Du samtycker till att betala Clonable avgifterna för alla Clonable-tjänster som köpts från Clonable. Du samtycker vidare till att du är ansvarig för betalning av alla tillämpliga skatter som ska betalas i den relevanta jurisdiktionen där avtalet äger rum.

Betalningar för tjänsterna på Clonable görs via en säker webbplats från en tredje part. Du bekräftar och godkänner dock att Internetöverföringar inte kan garanteras vara helt säkra eller privata och att all information som du tillhandahåller (inklusive kreditkortsinformation) kan läsas och/eller avlyssnas av en tredje part. Clonable är inte ansvarig för avlyssning och/eller hackning av data eller annan obehörig åtkomst till information som du tillhandahåller för Clonable-tjänsterna.

Licens för användning av och tillgång till tjänsten Clonable
Clonable ger dig härmed, och du accepterar härmed, en personlig, icke-överlåtbar, icke-exklusiv licens ("licens") för att använda plattformen för att få tillgång till tjänsten Clonable.

All immateriell egendom (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, affärshemligheter, varumärken, patent etc.) som förekommer i eller ingår i och/eller är relaterad till plattformen (inklusive, utan begränsning, programkoden, användarhandböcker och all annan dokumentation) är och förblir Clonable:s exklusiva egendom. Ingenting i detta avtal och/eller beviljandet av licensen ska utgöra ett avstående från Clonables immateriella rättigheter enligt någon lag.

Licensen omfattar inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av plattformen, tjänsten Clonable eller dess innehåll, ingen avledd användning av plattformen, tjänsten Clonable eller dess innehåll, eller användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning. Plattformen, tjänsten Clonable eller någon del därav får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte utan uttryckligt skriftligt medgivande från Clonable. Du får inte heller kopiera eller imitera någon del av eller hela plattformens design eller utseende. Dessa är skyddade av immateriella rättigheter.

Clonable kan från tid till annan släppa nya verktyg och resurser på plattformen eller införa andra tjänster och/eller funktioner för plattformen. Alla nya tjänster och funktioner kommer att omfattas av detta avtal, liksom eventuella ytterligare användarvillkor som vi kan utfärda för dessa specifika tjänster eller funktioner.

Vad som utgör missbruk av plattformen bestäms av Clonable efter eget gottfinnande. Clonable förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om Clonable anser att du har brutit mot avtalet.

Begränsning av användningen av innehållet
Du bekräftar att plattformen kan innehålla information, programvara, foton, video, text, grafik, musik, ljud eller annat material (kollektivt "innehåll") som skyddas av upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderätter, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, medier och tekniker som existerar nu eller utvecklas i framtiden. Hela innehållet, sammantaget, är skyddat enligt nederländsk upphovsrättslagstiftning som ett kollektivt verk, och vi äger upphovsrätten till urvalet, samordningen, arrangemanget och förbättringen av sådant innehåll. Det är strängt förbjudet att ändra innehållet eller använda innehållet för något annat ändamål, inklusive användning av sådant innehåll på någon annan webbplats eller nätverksdatormiljö. Om inte annat uttryckligen tillåts av oss i förväg skriftligen, samtycker du till att inte reproducera, distribuera, sälja, ändra, hyra ut, leasa, låna ut, anpassa, översätta, skapa avledda verk baserade på den (helt eller delvis), dekompilera, omvända ingenjörskonst, demontera eller på annat sätt minska plattformen eller Clonable-tjänsten, inklusive innehållet, helt eller delvis.

Namnet och logotypen Clonable är immateriella rättigheter som tillhör Clonable. Alla andra varumärken som förekommer på plattformen är varumärken som tillhör respektive ägare. Våra partner kan också ha ytterligare äganderätt till det innehåll som de gör tillgängligt via tjänsten och plattformen Clonable. De handelsnamn, varumärken och servicemärken som ägs av oss, vare sig de är registrerade eller oregistrerade, får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är vår på ett sätt som kan leda till förvirring. Ingenting på plattformen ska tolkas som att det ger, underförstått, genom överlåtelse eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något av våra handelsnamn, varumärken eller servicemärken utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke i förväg.

Produktkvalitet
Clonable försöker vara så exakt som möjligt. Clonable garanterar dock inte att produktbeskrivningar, texter och/eller annan översatt information som tillhandahålls på din webbplats är korrekt, fullständig, tillförlitlig, aktuell och/eller felfri. Utan hinder av den ansvarsfriskrivning för kvalitet som anges ovan kommer Clonable att, men har ingen skyldighet att, använda ditt användarbeteende på webbplatsen för att förbättra Clonable-tjänstens produktkvalitet. Du samtycker till att varken Clonable eller dess dotterbolag och tjänsteleverantörer ska vara ansvariga för felaktiga, ofullständiga, opålitliga eller felaktiga uppgifter om Clonable-tjänsterna och den översatta informationen på din webbplats.

Material som skickas in via plattformen
Definitionen av "material som skickas in via tjänsten och plattformen Clonable" är alla data, information, text, programvara, ljudfiler, bilder, fotografier, grafik, video, meddelanden, filer, länkar eller annat material ("material") på din webbplats, oavsett om det är skriptat, lösenordsskyddat eller på annat sätt. Materialet kommer att omfattas av tjänsten Clonable, vilket innebär att materialet överförs till en tredje part för att vi ska kunna utföra tjänsten Clonable. Du samtycker till att om du lägger upp material via plattformen ger du automatiskt Clonable och dess efterträdare och övertagare en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, evig och oåterkallelig licens för att använda, ladda ner och skriva ut, visa, modifiera, publicera och anpassa materialet, helt eller delvis, för att utföra Clonable-tjänsten. Du är ensam ansvarig för allt material som skickas, läggs upp eller distribueras av dig via plattformen, inklusive, men inte begränsat till, innehållet i din e-postkommunikation, information, recensioner, användarbetyg, fotografier eller grafik som läggs upp eller relaterat material. Genom att skicka in material till din webbplats försäkrar och garanterar du att du äger alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådant material och alla bilder som finns i sådant material.

Du bekräftar och godkänner att (a) vi förbehåller oss rätten (men har ingen skyldighet) att granska material innan vi tillåter att det publiceras eller på annat sätt lagras via plattformen i samband med tjänsten Clonable; och (b) vi kan, efter eget gottfinnande, göra något av följande: (i) övervaka inlämning av material; (ii) ändra, ta bort eller vägra att publicera eller tillåta att material publiceras eller lagras; och/eller (iii) avslöja material eller meddelanden via plattformen, och omständigheterna kring deras överföring, till: (a) tredje part för att driva Clonable-tjänsten och plattformen; (b) följa tillämplig lag; (c) svara på myndighetsförfrågningar; (d) följa giltig rättslig process; (e) skydda Clonable:s, plattformens besökares eller allmänhetens rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; (f) göra det möjligt för oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi kan drabbas av; och/eller (g) tillämpa avtalet, och/eller (iv) dela materialet med lämpliga myndigheter och finansinstitut, om Clonable efter eget gottfinnande fastställer att: (a) du försöker lura Clonable, (b) du ägnar dig åt bedräglig verksamhet eller annan förbjuden transaktion, (c) du ägnar dig åt kriminell verksamhet, eller (d) materialet är av hatkaraktär.

Under inga omständigheter ska vi, eller någon av våra anställda, tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, agenter, representanter eller dotterbolag, vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakas av att du förlitar dig på materialet. Dessutom har vi ingen kontroll över, och ska inte hållas ansvariga för, eventuella skador till följd av användning (inklusive utan begränsning återpublicering) eller missbruk av tredje part av information som frivilligt offentliggjorts via någon del av tjänsten och plattformen Clonable.

Med förbehåll för villkoren i detta avtal får du inte ladda upp, lagra, distribuera, överföra, visa, utföra, göra tillgängligt eller på annat sätt kommunicera till allmänheten material som du inte äger de nödvändiga rättigheterna till. I synnerhet kan all otillåten användning av upphovsrättsskyddat material i ditt material (inklusive reproduktion, distribution, ändring, anpassning, offentlig visning, offentligt framförande, framställning av derivat, tillgängliggörande eller annan kommunikation till allmänheten via plattformen) göra intrång i tredje parts rättigheter och är strängt förbjuden. Alla sådana överträdelser kan leda till att avtalet och din tillgång till plattformen sägs upp och kan också leda till att civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden inleds mot dig av eller på uppdrag av den berörda rättighetsinnehavaren.

 

Länkar till webbplatser från tredje part

Plattformen kan innehålla länkar, eller tredje parts innehåll kan innehålla länkar, till andra webbplatser eller resurser. Eftersom vi inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att vi inte är ansvariga för tillgängligheten till, och inte heller stöder, sådana externa webbplatser eller resurser, och vi är inte ansvariga för innehåll, annonser, produkter, tjänster eller annat material (kollektivt "material från tredje part") som är tillgängligt via eller finns på sådana webbplatser eller resurser. Du förstår att du kan utsättas för material från tredje part som är stötande, oanständigt eller stötande. Du bekräftar och godkänner vidare att vi inte ska vara ansvariga, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som orsakas direkt eller indirekt av användningen av eller förlitar oss på sådant tredjepartsmaterial som finns tillgängligt på eller via sådana webbplatser eller resurser.

 

Tillgänglighet

Clonable åtar sig att göra rimliga ansträngningar för att försöka tillhandahålla Clonable -tjänsterna och tillgången till plattformen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Det kommer dock att finnas tillfällen då tillgången till plattformen avbryts för underhåll, uppgraderingar och reparationer, vilket du erkänner är en nödvändig funktion som utförs av Clonable, eller på grund av fel i telekommunikationslänkar och utrustning som ligger utanför Clonable:s kontroll. Clonable kommer inte att acceptera ansvar för eventuella intäktsförluster som kan bli följden.

 

Clonable kan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, plattformen eller någon del av den, med eller utan att meddela dig detta.

 

Garanti för användare, skadeståndsskyldighet och avstående från ansvar

Du försäkrar och garanterar att: (a) du äger den intellektuella äganderätten, eller har erhållit alla nödvändiga licenser och tillstånd, för att använda materialet i enlighet med din användning i samband med plattformen eller på annat sätt som tillåts av avtalet; (b) du har de rättigheter som krävs för att bevilja den licens som anges i avtalet. (c) du har fått tillstånd från alla personer som avbildas i ditt material att använda ditt material i enlighet med avtalet, inklusive distribution, offentlig visning, offentligt framförande och reproduktion av materialet, och (d) ditt material varken kränker eller gör intrång i immateriella rättigheter eller andra äganderätter, inklusive publicitets- eller integritetsrättigheter, som tillhör någon person, något företag eller någon enhet eller någon tredje part.

 

Du samtycker till att hålla Clonable och dess aktieägare, dotterbolag, dotterbolag, tjänstemän, agenter, anställda, sammarkerare eller andra partners och licensgivare skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av eller uppstår på grund av ditt material, din användning av plattformen, din anslutning till plattformen, eventuella påståenden om att ditt material har orsakat skada för någon annan, eventuella affärer mellan dig och någon annan som annonserar eller marknadsför via plattformen, ditt brott mot avtalsvillkoren eller ditt brott mot några som helst rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

 

Avvisning av garantier

Du förstår och samtycker uttryckligen till att, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag:

 

Plattformen och innehållet tillhandahålls av Clonable "i befintligt skick", utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig, underförstådd, lagstadgad eller annan, inklusive underförstådda garantier om äganderätt, icke-infragmentering, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Utan att begränsa det följande garanterar Clonable och dess licensgivare inte att (a) plattformen och innehållet kommer att uppfylla dina krav eller vara kontinuerligt tillgängliga, oavbrutna, tidlösa, säkra eller felfria; (b) de resultat som erhålls genom användningen av plattformen och innehållet kommer att vara effektiva, korrekta eller tillförlitliga; (c) kvaliteten på plattformen och innehållet kommer att motsvara dina förväntningar; eller att (d) eventuella fel eller utelämnanden i plattformen eller innehållet kommer att rättas till. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som du får från Clonable eller genom eller genom användning av plattformen och innehållet ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i villkoren.

 

Clonable friskriver sig särskilt från allt ansvar för åtgärder som följer av användarens användning av eller deltagande i en plattform och som härrör från plattformen och dess innehåll. Allt innehåll som laddas ner som ett resultat av tjänsten Clonable, görs tillgängligt eller erhålls på annat sätt genom användning av plattformen nås efter eget gottfinnande och på egen risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdningen. Clonable tar inget ansvar för datavirus eller liknande kod som laddas ner till en användares dator från plattformen.

 

Clonable tar inget ansvar för plattformar eller material som tillhandahålls av tredje part som kan nås via länkade webbplatser. Clonable gör inga utfästelser eller garantier om, och har inget ansvar för, sådana tredje parter, deras innehåll eller plattform. Användarens kontakter med sådana tredje parter sker på egen risk.

 

Chefer, värdar, deltagare, moderatorer och andra tredje parter är inte auktoriserade talespersoner för Clonable, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Clonable s åsikter. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Clonable inte ha något ansvar för material som uppstår på grund av immateriella rättigheter, förtal, integritet, publicitet, obscenitet eller andra lagar. Clonable avsäger sig också allt ansvar för användning, missbruk, förlust, ändring eller otillgänglighet av material.

 

Clonable är inte ansvarig för eventuella förluster som du kan lida till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto eller kontoinformation i samband med plattformen, med eller utan din vetskap.

 

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter kommer Clonable, dess aktieägare, tjänstemän, direktörer, anställda, partners, licensgivare eller leverantörer att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för särskilda, tillfälliga, indirekta, följdskador eller straffskador av något slag, inklusive skador på grund av förlorad användning, data eller vinst, oavsett om de kan förutses eller inte, eller om Clonable har informerats om möjligheten av sådana skador, eller baserat på någon som helst teori om ansvar, inklusive avtalsbrott eller garanti, försumlighet eller annan skadeståndsskyldighet, eller något annat krav som uppstår i samband med användningen av eller tillgången till plattformen eller innehållet. Ingenting i villkoren ska begränsa eller utesluta Clonables ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåtlig misskötsel av Clonable eller dess anställda, eller för dödsfall eller personskada.

 

Clonables och dess aktieägares, dotterbolags, licensgivares och leverantörers sammanlagda ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska begränsas till den månadsavgift som anges i avtalet mellan Clonable och dig. Denna begränsning gäller även om Clonable har informerats om möjligheten av sådana skador och trots att det väsentliga syftet med någon begränsad lösning inte har uppfyllts.

 

Åtagande att skydda konfidentiell information

 

Du bekräftar att Clonable har den exklusiva rätten, titeln och intresset i den immateriella äganderätten till plattformen och Clonable -tjänsterna. Med "immateriella rättigheter" avses upphovsrätt, moraliska rättigheter, varumärken, patent, affärshemligheter, illojal konkurrens och alla andra immateriella rättigheter och äganderätter, inklusive, men inte begränsat till, de rättigheter som följer av Clonable-tjänsterna och plattformen.

 

Du bekräftar att du inte har någon rätt, äganderätt eller intresse i den immateriella egendomen i plattformen, inklusive innehåll som härrör från översättningstjänsten med flera funktioner som gör det möjligt för dig att omvandla din lokala webbplats till en webbplats med flera språk, bortsett från rätten att använda sådan immateriell egendom på plattformen på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du ska göra allt som krävs för att skydda Clonable:s rättigheter enligt denna punkt 16 och på begäran av Clonable ska du vidta alla åtgärder som krävs för att skydda Clonable:s äganderätt till sådana rättigheter, inklusive men inte begränsat till att utföra alla dokument.

 

Uppsägning och ändring av tjänsten Clonable

Du samtycker till att vi, efter eget gottfinnande, kan säga upp ditt lösenord, konto (eller någon del därav) eller användning av Clonable-tjänsten och plattformen, och ta bort och kassera allt material i plattformen, av vilken anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, om vi anser att du har brutit mot eller agerat på ett sätt som strider mot avtalets ordalydelse eller anda. Vi kommer också att avsluta ditt konto när vi får tillförlitlig information om att du bryter mot någon lag, och vi kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter i sådana ärenden. Vi kan också, efter eget gottfinnande och när som helst, upphöra med att tillhandahålla tjänsten Clonable eller någon del av den, med eller utan förvarning. Du samtycker till att din tillgång till plattformen kan sägas upp i enlighet med någon bestämmelse i avtalet utan förvarning, och du godkänner att vi omedelbart kan inaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och filer på ditt konto och/eller förhindra ytterligare åtkomst till sådana filer eller till tjänsten Clonable. Du samtycker vidare till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för att din tillgång till plattformen avslutas.

 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan, tillfälligt eller permanent, helt eller delvis, att: (a) ändra eller avbryta Clonable-tjänsten, inklusive, utan begränsning, (i) begränsa hur länge Clonable-tjänsterna är tillgängliga, (ii) begränsa den tillåtna användningen av Clonable-tjänsten och (iii) begränsa eller avsluta en användares rätt att använda Clonable-tjänsten, med eller utan förvarning; (b) ta ut avgifter i samband med användningen av tjänsten Clonable, c) ändra och/eller avstå från avgifter som tas ut i samband med tjänsten Clonable, och/eller d) erbjuda möjligheter till vissa eller alla användare av tjänsten Clonable. Du samtycker till att varken vi eller någon av våra dotterbolag ska vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller nedläggning av tjänsten Clonable, helt eller delvis, eller av någon tjänst, innehåll eller funktion som erbjuds via plattformen.

 

Vi kan återkalla dina registreringsrättigheter och/eller vidta andra lämpliga åtgärder för att upprätthålla dessa riktlinjer om vi får kännedom om överträdelser. Dessutom kan vi, efter eget gottfinnande, avsluta ditt konto eller ditt deltagande i någon funktion i tjänsten och plattformen Clonable av vilken anledning som helst.

 

Clonable:s återbetalnings- och avbokningspolicy utgör en del av, och är införlivad i, Clonable:s användarvillkor (klicka här för återbetalnings- och avbokningspolicy). Som ett villkor för att registrera dig på Clonable och använda Clonable-tjänsterna bekräftar du uttryckligen att du har läst och förstått återbetalnings- och avbokningspolicyn och godkänner att du är bunden av dess villkor. Om du när som helst inte håller med om återbetalnings- och avbokningspolicyn eller någon del av den är din enda åtgärd att upphöra med all användning av Clonable-tjänsterna och avsluta ditt konto. Observera dock att alla transaktioner som skett före dagen för uppsägningen helt och hållet regleras av villkoren i policyn för återbetalning och avbokning.

 

Användarnas beteende

Du samtycker till att inte få tillgång till eller försöka få tillgång till plattformen på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av Clonable eller att kringgå de begränsningar för tillgång eller användning som Clonable har infört för att förhindra viss användning av plattformen.

 

Du samtycker till att inte använda plattformen, eller uppmuntra eller tillåta andra att använda den, för att:

 

 • Dela material som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, olagligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, barnpornografiskt, oanständigt, profant, inkräktar på någon annans privatliv, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande;
 • Stalking, skrämselpropaganda och/eller trakasserier av en annan person;
 • Att uppmana andra att begå våld;
 • Att skada minderåriga på något sätt;
 • Dela material som du inte har rätt att dela med dig av enligt lag eller enligt ett avtals- eller förtroendeförhållande;
 • Dela material som kränker immateriella rättigheter eller andra äganderätter som tillhör någon annan part;
 • Falskligen utge dig för att vara en person eller enhet, eller falskeligen ange eller på annat sätt förvränga din tillhörighet till en person eller enhet;
 • Använda plattformen eller materialet på ett sådant sätt att en användare vilseleds att tro att han/hon är i direkt kontakt med Clonable;
 • Dela material som innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos datorprogram, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
 • Få tillgång till eller använda plattformen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra en Clonable -server eller de nätverk som är anslutna till en Clonable -server;
 • avsiktligt eller oavsiktligt störa eller avbryta plattformen eller bryta mot någon lag som rör tillgång till eller användning av plattformen, bryta mot några krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverk som är anslutna till plattformen, eller delta i någon aktivitet som är förbjuden enligt avtalet;
 • Stör säkerheten för, eller på annat sätt orsaka skada på plattformen, material, konton, lösenord, servrar eller nätverk som är anslutna till eller tillgängliga via plattformen eller någon ansluten eller länkad webbplats;
 • Stör, hindra eller förhindra andra användare från att använda eller njuta av plattformen eller materialet, eller någon annan ansluten eller länkad webbplats, plattform eller innehåll;
 • Få tillgång till eller försöka få tillgång till material som du inte har behörighet att få tillgång till eller på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt via plattformen;
 • Reproducera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av materialet, användningen av plattformen eller materialet eller tillgången till plattformen eller materialet i kommersiellt syfte;
 • Att utan tillstånd från Clonable, på abonnemangsbasis eller på annat sätt, tillhandahålla plattformen, inklusive en tillhörande applikation, för att låta en tredje part använda plattformen för att skapa, överföra eller skydda något material;
 • Fuska, förtala eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet).
 • Uppträda på annat sätt som Clonable anser vara olämpligt, olagligt eller stötande.

 

Dessutom samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som ett villkor för att använda tjänsten Clonable.

 

För att vi ska kunna skydda kvaliteten på våra produkter och tjänster godkänner du härmed att våra anställda och representanter får tillgång till ditt konto och dina uppgifter av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss också rätten, men tar inte på oss ansvaret, att övervaka eller granska ditt beteende när du använder tjänsten och plattformen Clonable. Din användning av tjänsten och plattformen Clonable omfattas av alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar och förordningar. Du bekräftar vidare att du är ansvarig för att skaffa eller tillhandahålla alla anslutningslinjer, telefon- och datorutrustning (inklusive modem) eller andra enheter som krävs för att få tillgång till plattformen och betala alla avgifter som är relaterade till detta.

 

Frågor om behörighet

Plattformen kontrolleras och drivs av Clonable från Nederländerna, och är inte avsedd att underkasta Clonable lagar eller jurisdiktion i något annat territorium än Nederländerna. Clonable varken försäkrar eller garanterar att tjänsten och plattformen Clonable eller någon del av den är lämplig eller tillgänglig för användning i någon särskild jurisdiktion. De som väljer att gå in på plattformen gör det på eget initiativ och på egen risk, och ansvarar för att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser. Vi kan begränsa tillgängligheten till plattformen, helt eller delvis, till en person, ett geografiskt område eller en jurisdiktion som vi väljer, när som helst och efter eget gottfinnande.

 

Meddelanden

Clonable kan meddela dig detta via e-post, genom att lägga ut ett meddelande på plattformen eller på annat rimligt sätt. Du måste meddela Clonable skriftligen via e-post eller på annat sätt som uttryckligen föreskrivs av Clonable. Clonable kan sända, distribuera eller visa meddelanden via tjänsten Clonable för att informera dig om ändringar av avtalet, tjänsten och plattformen Clonable, sekretesspolicyn eller andra frågor av intresse. Varje sådan sändning, distribution eller visning av information utgör ett meddelande till dig.

 

Tillämplig lag och andra allmänna villkor

Avtalet skapar inte, och ska inte heller tolkas som att det skapar ett partnerskap, joint venture, arbetsgivare-anställd, agentur eller franchisegivare-franchisetagarförhållande mellan dig och Clonable. Avtalet regleras av och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar, utan att några principer om lagkonflikter tillämpas. Du samtycker till att alla rättsliga åtgärder som uppstår till följd av eller i samband med avtalet endast ska väckas i domstolarna i staden s'Hertogenbosch, och du samtycker härmed till och underkastar dig dessa domstolars personliga jurisdiktion för att avgöra sådana åtgärder och avstår från alla invändningar om jurisdiktion, plats eller olämpligt forum för sådana domstolar. Du samtycker till att alla anspråk eller orsaker till åtgärder som uppstår till följd av din användning av Clonable-tjänsten och plattformen eller avtalet måste lämnas in inom ett (1) år efter det att anspråket eller orsaken till åtgärden uppstod, annars kommer det att vara preskriberat för alltid, oavsett preskriptionstider eller annan lag som säger motsatsen. Om Clonable under denna period underlåter att tillämpa eller utöva en bestämmelse i avtalet eller en relaterad rättighet ska detta inte utgöra ett avstående från den rättigheten eller bestämmelsen. Om någon bestämmelse i avtalet är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses kunna avskiljas från dessa villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Clonable kan överlåta avtalet, helt eller delvis, när som helst med eller utan att meddela dig. Du får inte överlåta, överföra eller underlicensiera avtalet eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan föregående skriftligt samtycke från Clonable. Inget avstående från någon av parterna från att bryta mot eller underlåta att uppfylla kraven enligt detta avtal ska anses vara ett avstående från tidigare eller senare brott eller underlåtenhet. Rubriker, rubriker eller paragrafrubriker i detta avtal ingår endast för att underlätta för läsaren och definierar eller förklarar inte på något sätt någon paragraf eller bestämmelse i detta avtal. Detta är hela avtalet mellan dig och Clonable med avseende på ämnet i detta avtal och kan inte ändras av dig. Avtalet kommer att gynna Clonable:s efterträdare, övertagare och licenstagare. Utan begränsning samtycker du till att en tryckt version av avtalet och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska kunna godkännas i rättsliga eller administrativa förfaranden som baseras på eller är relaterade till avtalet i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form.

 

Upphovsrätt och meddelanden om upphovsrätt

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och ber våra användare att göra detsamma. Vi kan, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, avsluta konton för användare som gör intrång i andras immateriella rättigheter. Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, vänligen ge vår upphovsrättsagent följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar;
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts.
 • En beskrivning av var på plattformen det material som du hävdar har kränkts finns;
 • Din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, ditt ombud eller lagen, och
 • Ett uttalande av dig, som du gör under straffrättsliga förhållanden, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

 

Ändringar av avtalet

Clonable förbehåller sig rätten att ändra avtalet efter eget gottfinnande och alla ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering. Vi kommer att meddela sådana ändringar genom att lägga ut det reviderade utkastet till avtalet på plattformen. Du kan se när avtalet senast reviderades genom att se "Senast reviderad den" längst ner på den här sidan. Genom att fortsätta använda plattformen efter sådana ändringar anses du ha godkänt dessa ändringar. Om du inte godkänner villkoren i avtalet eller eventuella ändringar av det, vänligen fortsätt inte att använda denna plattform.

Senast reviderad den 20 juli 2021